ماجرای چالش سنگ برنامه ری استارت محمد حسینی + آتش زدن مساجد و شکستن شیشه بانک ها

ماجرای چالش سنگ برنامه ری استارت محمد حسینی + آتش زدن مساجد و شکستن شیشه بانک ها,چالش سنگ,چالش سنگ برنامه ری استارت,چالش سنگ محمد حسینی,فیلم چالش سنگ محمد حسینی,شکستن شیشه بانک ها,آتش زدن مساجد,فیلم چالش سنگ,کانال چالش سنگ,فیلم برنامه ری استارت

ماجرای چالش سنگ برنامه ری استارت محمد حسینی + آتش زدن مساجد و شکستن شیشه بانک ها

چالش سنگ

ماجرای چالش سنگ برنامه ری استارت محمد حسینی مجری باسابقه که بیشتر در شبکه سوم سیما و برنامه های مسابقه ای را گزارش و اجرا می کرد ، به دلایلی از چند سال پیش از کشور خارج شد و در شبکه های بیگانه به عنوان مجری شروع به فعالیت کرد . از فعالیت های اخیر محمد حسینی این بود که با نام گذاری یک اسم به نام گروه ری استارت از مردم و جوانان دعوت به چالش سنگ یا همان سنگ زدن و چالش آتش و به آتش کشیدن مکان های عمومی کرد . در این فیلم کوتاه که شما در ادامه میتوانید فیلم دعوت محمد حسینی به چالش آتش و چالش سنگ را مشاهده کنید . ساعاتی پیش هم فیلم به آتش زدن مسجد جواد الائمه که عدده ای جوان درب این مسجد را به آتش میزنن ، منتشر شد . علاوه بر این عده ای نیز شروع به شکستن شیشه های بانک ها ، مکان های عمومی و نیز در برخی از ایستگاه های مترو شیشه ها را شکستند.

برای دیدن فیلم های چالش سنگ در کانال زیر عضو شوید.

restarthosseinitv@